Kontaktujte nás

FAQ

Loxone SmartHome je už v základnej konfigurácii zabezpečený proti neželaným prístupom na viacero úrovniach. Systém pracuje s vlastnou výpočtovou jednotkou - Miniserverom, a teda všetka komunikácia medzi zariadeniami sa končí v rozvádzači vášho domova a nie je odosielaná na žiadne externé servery, ktoré by tvorili ďalšiu potenciálnu bezpečnostnú dieru.

Rozdiel v cene inteligentnej elektroinštalácie oproti obyčajnej je rádovo v percentách (priemerne 5 až 8%). Samozrejme rozdiel závisí od rozsahu riešenia. Rozdiel v cene elektroinštalácie teda nie je vysoký a preto dáva význam každú novú elektroinštaláciu robiť s prípravou pre Smart Home. Rozdiel v cene závisí hlavne od použitých koncových prvkov. Práve koncové prvky sú zodpovedné za to, že dom sa správa podľa očakávaní majiteľa.

Pri dočasnom výpadku elektriny určite odporúčame mať záložný zdroj UPS. Predchádza sa tým nielen odstávke systému počas výpadku elektriny, ale poskytuje aj dodatočnú prepäťovú ochranu čím sa šetrí životnosť zariadení a dátových nosičov, na ktorých je uložená konfigurácia.

Konfigurácia zariadení je bezpečne uložená na SD karte, ktorá na zachovanie dát nevyžaduje elektrickú energiu. Po opätovnom pripojení do elektriny sa uložená konfigurácia načíta a zariadenia sa uvedú do pôvodného stavu. Časté výpadky elektriny môžu vo výnimočných prípadoch SD kartu  poškodiť, no preto dostávajú naši zákazníci záložnú SD kartu s nahratou konfiguráciou.

Keďže Loxone Smart Home využíva na riadenie domácnosti Miniserver umiestnený v rozvádzači,  internetové pripojenie nie je na jeho chod vôbec potrebné. Dáta aj príkazy sa spracovávajú priamo u vás a nie sú odosielané na žiadne externé servery. Výpadok internetu by ste mohli pocítiť iba ak by ste sa pokúšali pristupovať vzdialene,no aj v takom prípade si môžete byť istý, že vaša domácnosť funguje ako obvykle. 

Takáto situácia by za normálnych okolností nemala nastať. Navyše chod celého systému je zabezpečený centrálnym Miniserverom, takže v prípade nečakaného výpadku je možné Miniserver reštartovať a pokračovať v bežnej prevádzke.

Dobre vyladený systém automatickej domácnosti funguje ako autopilot, ktorý si plní svoje úlohy a nevyžaduje si pozornosť. Samozrejme, môžu nastať situácie, ktoré si budú vyžadovať zásah. Neodbornou manipuláciou s nastaveniami môže prísť k rozladeniu automatizácie no v takom prípade je vždy možné načítať poslednú funkčnú konfiguráciu a vrátiť sa tak do pôvodného stavu. 

Takáto situácia by v žiadnom prípade nemala nastať. Vo východzom stave je zabezpečenie uzamknuté a odomyká sa iba po priložení karty, alebo zadaním kódu. V prípade výpadku elektriny alebo Miniservera ostávajú dvere uzamknuté a poskytujú možnosť manuálneho odomknutia. Navyše je možné zabezpečenie domácnosti napájať zo záložného zdroja UPS a tým v dostatočnej miere predchádzať možnosti niečoho podobného. 

Prvotné nastavenie konfigurácie si vyžaduje odborný prístup technikov, ktorí po konzultáciách so zákazníkom nastavia logiku spracovania a vyhodnocovania dát v Miniserveri. Do tejto logiky neodporúčame zasahovať vzhľadom na to, že tvorí jadro automatizácie. Užívateľ má však naďalej možnosť prispôsobovať nastavenia na základe svojich potrieb. Zmena intenzity svetla, farebnosť, hlasitosť hudby či teplota sú príklady parametrov, ktoré si užívateľ dokáže spravovať sám pomocou prehľadnej aplikácie. Takéto zásahy by nemali mať vplyv na celkový chod systému. Ak by však nastala situácia, že zásah do nastavení ovplyvní jadro konfigurácie dá sa jednoduchými krokmi načítať posledná funkčná konfigurácia a vrátiť sa tak do pôvodného stavu.

V portfóliu riešení Smart Home je množstvo rozširujúcich modulov, senzorov a prevodníkov, ktoré spolu dokážu vytvoriť sieť prvkov vyhovujúcich väčšine zákazníckych požiadaviek. Vzhľadom na to, že komunikácia medzi zariadeniami prebieha v štandardných protokoloch je možné riešenia Smart Home rozširovať nielen o ďalšie moduly, ale aj o prídavné zariadenia využívajúce napríklad analógové a digitálne vstupy a výstupy, bezdrôtový prenos, RS232 a RS485 protokol, 1-wire, Modbus, EnOcean, atď. Tieto riešenia sú modulárne a nie sú závislé od konkrétnej značky, alebo výrobcu.